Facebook nyereményjáték szabályzat

A nyereményjátékban résztvevő személyek

A nyereményjátékban részt vehet minden Internet-felhasználó, aki 18. életévét betöltötte, Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik és a játék teljes időtartama alatt aktív Facebook regisztrációval rendelkezik. A játékra jelentkezőknek saját nevükre regisztrált Facebook fiókkal kell rendelkezniük. A játékban nem vehetnek részt a Szervező (Kontur Réka) hozzátartozói. A játékban való részvétel önkéntes. A játékban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen játékszabályzatot.

Ingyenesség, a nyereményjátékban való részvétel

A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

A nyereményjátékban részt vesz – az első bekezdésben leírt kivételek figyelembe vételével – mindenki, aki 2017.11.24 – 2017.12.01. között a nyereményjáték poszt, komment szekciójába a feltett kérdésre válaszol.


A játék időtartama

2017.11.24. 17:00 – 2017.12.01. 23:59

A nyeremény

A nyereményjátékban kisorsolásra kerül 1 db Swarovski kristállyal díszített bőr karkötő.


A nyeremény átvételének feltételei

A nyertest a Szervező a Facebookon értesíti. A nyeremény átvételéről további tájékoztatást e-mailben fog küldeni. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. Fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyerteseknek adja át.

A játékban részt vevők beleegyeznek, hogy a Szervező a Kontur fashion Facebook oldalán nyilvánosan ismertesse a győztes nevét.

A Szervező jogai

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a Kontur fashion honlapja neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.


Adatkezelés

Azáltal, hogy a játékos a nyereményjátékban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai (név, cím, e-mail cím) a Szervező adatbázisába bekerüljenek, és azokat a Szervező minden további ellenszolgáltatás, és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa – mind addig, amíg a játékban részt vevő írásban nem tiltja meg a Szervező számára adatainak kezelését, és az erről szóló tiltási nyilatkozatát kézhez nem veszi. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Információkérés

A játékkal kapcsolatos további információk az alábbi e-mail címen kérhető: konturrreka@t-online.hu